Vilka är vi?

Claire Elizabeth Kelly

 

Claire är en utvecklingsneurovetenskap forskare med över tio år av internationell forskningserfarenhet. Hon studerar neurologiska sjukdomar som börjar i embryot eller tidigt i livet. Hennes passion för utvecklingsbiologi började när hon studerade magister examen på Cambridge Universitet och fortsatte detta under sin doktorandforskning vid Imperial College i London. Hon jobbar för närvarande som postdoktorforskare vid Karolinska Institutet där hon studerar hur genetik och tidig livserfarenhet påverkar den vuxen mental hälsa. Claire har under hela sin karriär haft glädje att föra vetenskapliga begrepp och egen forskning till allmänheten.

På Vetenskap i Samhället syftar hon till att bygga vidare på denna grund för att hitta nya sätt att engagera den svenska allmänheten i nya vetenskapliga upptäckter och hur de påverkar samhället.

Lilian Kisiswa

 

Lilian är en neurobiolog med ett stort intresse för neuronmekanismer som styr utvecklingen och åldrande hjärnan och åldersrelaterade sjukdomar. Hon tog sin doktorsexamen vid Cardiff University där hon började sitt omfattande neurovetenskapliga offentliga engagemang. I det här arbetet gjorde hon flera aktiviteter, bland annat var ambassadör för Smarter UK och STEMNET (Science, Technology, Engineering and Mathematics Network), medlem av Cardiffs hjärnmedvetenhetskommitté och ordförande i Cardiff Neuroscience Café, som ledde till hon tilldelades en prestigefylld pris från Society Of Neuroscience. På Vetenskap i Samhället vill Lilian fortsätta att kommunicera sin forskning till den bredare publiken för att öka neurovetenskapens kunskap i samhället.

Teresa Fernández Zafra (sedan 2015)

 

Teresa är en doktorand på Karolinska Institutet där hon undersöker hur celler från ryggmärgen påverkas av olika sjukdomar. Teresa har en Masterexamen i Biomedicin och en Kandidatexamen i Neurovetenskap, samt att hon bedrivit forskning i flera olika länder i världen. Utanför labbet har Teresa fokuserat på att sprida och göra vetenskap tillgänglig för allmänheten, genom konst och engagerande praktiska upplevelser. I den fösta av den årliga Hjärnfestivalen var Teresa huvudorganisatör för den interaktiva utställningen på Sergels Torg, det största evenemanget under festivalen.

Yildiz Kelahmetoglu

 

En magisk blandning av ödets lyckokast och initiativ kombinerat med en kandidatexamen i molekylärbiologi och genetik, ledde Yildiz från en liten stad i Turkiet till laboratoriet för cellulär och molekylär neurovetenskap vid Rockefeller University i New York. Under två år fördjupade hon sig med den mänskliga hjärnans stora mysterier och undersökte de molekylära mekanismerna för Alzheimers sjukdom. Hennes vistelse i den otroligt inspirerande miljön i professor Paul Greengards laboratorium lämnade henne törstig för att lära sig mer om det mest kraftfulla organet i vår kropp, hjärna. Hon gick vidare till Karolinska Institutet (KI) där hon studerar ärbildningsmekanismerna i hjärnan. Hennes passion för vetenskap ledde till en rad vetenskapliga kommunikationsaktiviteter bland annat KI Researchers blogg där hon bloggar om forskning på KI, koordinerar studenttidningen Medicor och hjälper till att förbereda Hjarnfestivalen 2018. Hon älskar fyrar, oliver och böcker och hon är bra på ekolokalisering.

 

Michalina Lewicka-Yammine

 

Michalina har en omfattande akademisk bakgrund i utvecklingsneurobiologi och biomaterial från Karolinska Institutet, där hon doktorerade sig och gjorde sitt första postdok tjänst. Michalina är passionerad om 3D-bio- utskrift, biodesign inom bioteknik och marknadsanalys som drivs av mänskligt beteende. Under de senaste fyra åren har hennes stora intresse för MedTech-innovation och holistiskt välbefinnande lett till hennes engagemang inom Stockholms startup-scen. Michalina är numera en extern relation chef/kursledare vid enheten för bioentreprenörskap vid Karolinska institutet. Hon är också grundare och VD för MedTech Media Consulting och ordförande för Vetenskap i Samhället. Michalina är intresserad av att skapa förbindelser mellan akademi och samhälle för att förbättra vetenskapens kommunikation till allmänheten på ett spännande, roligt och begripligt sätt. Hon är social, bestämt och en amatörfotograf som älskar naturen förutom att resa.

Anaïs Louzolo (sedan 2014)

 

Anaïs har en magisterexamen i hjärn-och sinnevetenskap från University College London, Storbritannien och en magisterexamen i integrativ fysiologi och neurovetenskap från Pierre och Marie Curie-universitetet och Ecole Normale Supérieure, Paris, Frankrike. Hon håller för närvarande på att slutföra sin doktorandsutbildning i neurovetenskap vid Karolinska Institutet, där hennes forskning fokuserar på hjärnans mekanismer som ligger bakom den subjektiva upplevelsen av verkligheten och samspelet mellan förväntningar och multisensorisk integration. Anaïs har en tvärvetenskaplig bakgrund kombinerat med internationell erfarenhet inom både vetenskap (grundforskning, life science, molekylär / kognitiv neurovetenskap) och business / management (strategisk rådgivning). Anaïs passion för vetenskap, och hennes särskilt stort intresse vetenskapskommunikation och allmänhetens engagemang ledde henne helt naturligt till Vetenskap i Samhället.

Anna Dreber Almenberg

 

Anna är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm och forskar främst inom området som kallas beteendeekonomi. Anna disputerade år 2009 och har publicerat fler än 30 vetenskapliga “peer-reviewed” artiklar i bl.a. de främsta allmänvetenskapliga tidskrifterna (Nature, Science, PNAS), den främsta nationalekonomiska tidskriften (American Economic Review), och i den främsta psykologiska tidsskriften (Psychological Science). Anna är också associate editor på Management Science och på en ny tvärvetenskaplig tidskrift (Adaptive Human Behavior and Physiology). Anna är sedan år 2013 en Wallenberg Academy Fellow. Annas forskning undersöker bl.a. hur hormoner, gener och sociala faktorer förklarar individuell variation i ekonomiskt beslutsfattande såsom risktagande och samarbete, och hur man kan använda prognosmarknader i vetenskapliga sammanhang.

Andreas Kalckert

 

Andreas har studerat neurovetenskap och kognitionsvetenskap och har ett särskilt stort intresse för förhållandet mellan beteende och hjärnfunktioner. Efter studier i Tyskland, Österrike och Ungern gjorde han sin doktorandutbildning i Stockholm och tog doktorsexamen 2014. Han är involverad i undervisningen sedan flera år och har arbetat som studentrepresentant vid olika tillfällen. Han har genom flera projekt fått ytterligare erfarenhet för att kunna koppla samman medicinsk utbildning med sociala frågor. Snart börjar han på University of Reading i Malaysia som föreläsare på psykologprogrammet.

Eleni Kopsida

 

Eleni är en tvärvetenskaplig vetenskapskvinna med över tio års forskningserfarenhet inom områdena kognitiv och beteende neurovetenskap. Hon har en magisterexamen i Neuropsykologi (University of Bristol) och en doktorsexamen i Beteendegenetik (Cardiff University). Hennes vetenskapliga karriär spänner från translationell vetenskap till molekylära laboratorieanalyser och djurmodeller till klinisk hjärnavbildning hos människor. Elenis vetenskapliga forskning har fokuserat på att undersöka vilken roll könsskillnader har för det genetiska-hormonella samspelet i hjärnan och i kognitiva processer. Hon arbetar för närvarande som post-doc forskare vid Karolinska Institutet, där hon undersöker processen för beslutsfattande med hjälp av neuroradiologiska metoder. Vid ViS syftar Elenis arbete på att överbrygga klyftan mellan vetenskap och samhälle, genom att etablera dynamiska och interaktiva plattformar för allmänhetens engagemang med vetenskap och teknik.

Olof Larsson

 

Olof har disputerat i farmakologi vid Karolinska Institutet och är docent i molekylär medicin. Efter postdocstudier på institutionen för Medicinsk Fysik vid Göteborgs Universitet och ytterligare akademisk forskning vid Karolinska Institutet, är han nu verksam inom läkemedelsindustrin. Han har många års erfarenhet från hjärnforskning från såväl akademi som industri, däribland som Chief Scientific Officer i Neuroscience vid Eli Lilly, USA. Olof är även aktiv som musiker och har såväl turnerat flitigt som medverkat i cirka 50 skivinspelningar.

FÖLJA OSS

Facebook: Hjärnfestivalen / Vetenskap i Samhället

Instagram: hjarnfestivalen

 

Grafisk designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved