Vetenskap i Samhället
Vilka är vi

 

 

Lilian Kisiswa

Ordförande

Lilian är en neurobiolog med ett stort intresse för neuronmekanismer som styr utvecklingen och åldrande hjärnan och åldersrelaterade sjukdomar. Hon tog sin doktorsexamen vid Cardiff University där hon började sitt omfattande neurovetenskapliga offentliga engagemang. I det här arbetet gjorde hon flera aktiviteter, bland annat var ambassadör för Smarter UK och STEMNET (Science, Technology, Engineering and Mathematics Network), medlem av Cardiffs hjärnmedvetenhetskommitté och ordförande i Cardiff Neuroscience Café, som ledde till hon tilldelades en prestigefylld pris från Society Of Neuroscience. På Vetenskap i Samhället vill Lilian fortsätta att kommunicera sin forskning till den bredare publiken för att öka neurovetenskapens kunskap i samhället. (Fotograf: Millind Nigam)

 

Michalina Lewicka-Yammine

Vice ordförande

Michalina har en omfattande akademisk bakgrund i utvecklingsneurobiologi och biomaterial från Karolinska Institutet, där hon doktorerade sig och gjorde sitt första postdok tjänst. Michalina är passionerad om 3D-bio- utskrift, biodesign inom bioteknik och marknadsanalys som drivs av mänskligt beteende. Under de senaste fyra åren har hennes stora intresse för MedTech-innovation och holistiskt välbefinnande lett till hennes engagemang inom Stockholms startup-scen. Hon är grundare och VD för MedTech Media Consulting och ordförande för Vetenskap i Samhället. Michalina är intresserad av att skapa förbindelser mellan akademi och samhälle för att förbättra vetenskapens kommunikation till allmänheten på ett spännande, roligt och begripligt sätt. Hon är social, bestämt och en amatörfotograf som älskar naturen förutom att resa. (Fotograf: Millind Nigam)

 

Claire Elizabeth Kelly

Sekreterare

Claire är en utvecklingsneurovetenskap forskare med över tio år av internationell forskningserfarenhet. Hon studerar neurologiska sjukdomar som börjar i embryot eller tidigt i livet. Hennes passion för utvecklingsbiologi började när hon studerade magister examen på Cambridge Universitet och fortsatte detta under sin doktorandforskning vid Imperial College i London. Hon jobbar för närvarande som postdoktorforskare vid Karolinska Institutet där hon studerar hur genetik och tidig livserfarenhet påverkar den vuxen mental hälsa. Claire har under hela sin karriär haft glädje att föra vetenskapliga begrepp och egen forskning till allmänheten.

På Vetenskap i Samhället syftar hon till att bygga vidare på denna grund för att hitta nya sätt att engagera den svenska allmänheten i nya vetenskapliga upptäckter och hur de påverkar samhället. (Fotograf: Millind Nigam)

Nathalie Wrobel

Skattmästare

Nathalie är en postdoktoral forskare på Karolinska Institutet vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Hennes nuvarande forskningsfokus inriktar sig på hur vi påverkas av våra förväntningar i belönings-relaterade situationer. Nathalie tog sin doktorsexamen i psykologi på Hamburg’s universitetssjukhus Hamburg-Eppendorf, där hon undersökte effekten av placebo på upplevelsen av smärta. Nathalie har under många år arbetat aktivt inom kommunikation av vetenskaplig forskning – med dess praktiska tillämpning. Hon är en passionerad deltagare i Science Slam, en tävling där forskare förklarar sin vetenskap under 10 minuter på ett roligt sätt för att försöka vinna flest applåder från publiken. Nathalie tävlade på Gorki Park scenen i Moskva och var nära att vinna. 2018 tog hon ”The Slam” till Stockholm!

 

Nina Jensen

Nina har ett stort intresse i vad som orsaker olika sjukdomar. Hon är utbildat inom molekylär medicin och tog sin doktorsexamen från Aarhus Universitet i Danmark. I Danmark studerade Nina en sällsynt sjukdom, där hjärnan långsamt förkalkas. På Karolinska Institutet har Nina studerat hur blodkärl bildas i centralnervsystemat, för att bättre förstå vad som går fel när vi utvecklar sjukdomar i hjärnan, som börjar med att blodkärlen inte fungerar optimalt. Under sin postdoktor på Karolinska uppdagade Nina ett stort intresse för vetenskaplig kommunikation i båda skrift och tala. Forskare har ett otroligt fascinerande jobb, men det är så specialiserat, att det ofta är svårt at förklara för andre, vad de egentlig håller på med. Nina menar att om forskning ska nå sin fulla potential, måste vi kommunicera vår vetenskap till et brett publikum båda till forskare från andra fält och till resten av samhället.

 

Tidigare medlemmar

Anaïs Louzolo

Grundande

Medlem 2015-2017

Anaïs är doktor i neurovetenskap från Karolinska Institutet. Anaïs passion för vetenskap, och hennes särskilt stort intresse vetenskapskommunikation och allmänhetens engagemang ledde henne helt naturligt till Vetenskap i Samhället.

Teresa Fernández Zafra

Medlem 2015-2018

 

 

 

Yildiz Kelahmetoglu

Medlem 2016-2017

Eleni Kopsida

Medlem 2015-2016

Andreas Kalckert

Medlem 2015-2016

Olof Larsson

Medlem 2015-2016

Anna Dreber Almenberg

Medlem 2015-2016

 

Graphic designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved