Vetenskap i Samhället
Om ViS

Vetenskap i Samhället (ViS) vill erbjuda allmänheten en möjlighet att interagera med forskare, sprida kunskap om aktuell forskning och därmed stimulera till en levande dialog mellan forskare och allmänheten. Som ett led i detta arbete kommer Vetenskap i Samhället att organisera populärvetenskapliga events, initialt med ett fokus kring hjärnforskning. Vi vill därmed förflytta neurovetenskap ut från föreläsningssalar och laboratorier till allmänheten för att:

- Ge allmänheten möjlighet till insikt i de senaste framstegen i neurovetenskap och teknikframsteg för att främja ett kunskapssamhälle

- Öka medvetenheten kring olika hjärnrelaterade sjukdomar, hur de behandlas och förebyggs

- Visa hur viktigt det är med öppen forskning och hur upptäcker i neurovetenskap påverkar alla människors liv

- Diskutera sociala utmaningar relaterade till dessa sjukdomar och hur de hanteras i Sverige

- Främja svensk forskning, innovation och kreativitet

- Motivera unga forskare genom att låta dem presentera sin forskning

- Stimulera intresset för forskning och inspirera yngre generationer

 

 

 

Graphic designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved