VETENSKAP I SAMHÄLLET

”The importance of communicating science to the general public cannot be overestimated. Science cannot live isolated from society. The public must be able to understand research results and have an informed opinion on the state of scientific progress.” - Janez Potočnik, 2004

 

Som Potočnik, före detta EU kommissionär inom Vetenskap och Forskning, så väl påpekade så är forskning och vetenskap viktiga faktorer för tillväxt och välstånd i samhället och det är därför av yttersta vikt att utveckla och förbättra kommunikationen mellan forskare och samhälle.

 

Vetenskap i Samhället, VIS, är en ideell förening vars verksamhet går ut på att erbjuda allmänheten en möjlighet att möta och interagera med forskare, sprida kunskap om aktuell forskning och därmed erbjuda ett levande forum för kommunikation mellan forskare och allmänheten.

VETENSKAP i SAMHÄLLET

 

Vetenskap i Samhället är en ideell organisation vars övergripande mål är att underlätta dialogen mellan forskare och allmänheten.

 

Vetenskap i Samhället anordnar Hjärnfestivalen, vilken kommer att pågå under en veckas tid i mars 2018. Hjärnfestivalen kommer att synas och märkas överallt i centrala Stockholm.

 

Intresserad av att bli en av våra samarbetspartners?

Genom att vara en av Hjärnfestivalens samarbets-partners kan vi erbjuda er organisation en mängd olika spännande möjligheter.

FÖLJA OSS

Facebook: Hjärnfestivalen / Vetenskap i Samhället

Instagram: hjarnfestivalen

 

Grafisk designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved