VARFÖR HJÄRNAN?

 

Du kanske inte inser det, men den ca 1,5 kg rosa gråaktiga materia som ligger

mellan dina två öron är förmodligen det mest komplexa vi funnit i universum.

Hjärnan innehåller mer än 10 000 000 000 nervceller, och var och en av dem

har kontakt med hundratals andra nervceller, vilket resulterar i ett nästan

obegripbart stort och komplext nätverk!

 

Medan du läser dessa få rader, utför din hjärna ett enastående antal mycket

komplexa funktioner. Från att skicka signaler med extrem precision till din hand

och dess muskler för att producera den finmotorik som gör att du kan bläddra

ner på sidan med musen - för att integrera alla de synkoder och impulser som

genereras i näthinnan till enstaka bokstäver, meningar, ord och ett sammanhang

- och allt sker med svindlande hastighet utan att du ens tänker på det.

Och detta är bara ett enda litet exempel på alla underverk som ryms i detta

extraordinära organ som är din hjärna.

 

Hjärnan definierar i princip vem du är, den innehåller en livstid av minnen, styr alla dina medvetna och omedvetna handlingar, den gör att du kan skapa, det är källan till dina känslor, dina tankar, din fantasi, dina drömmar och din rädsla. Det är därför av yttersta vikt att ta hand om det och försöka förstå hur det fungerar, för när hjärnan slutar fungera som den ska, leder detta givetvis till dramatiska konsekvenser.

 

Hjärnrelaterade sjukdomar är ofta underskattade och har mycket stor påverkan på samhället. Dessa sjukdomar står för åtta av de tio vanligaste anledningarna till förlorade friska levnadsår. Enligt Socialstyrelsen dör fler personer av demens än av cancer i Sverige1. Medan samhällskostnaden för cancer och hjärt-och kärlsjukdomar uppskattas till 33 miljarder SEK respektive 43 miljarder SEK per år, kostar hjärnsjukdomar samhället hela 165 miljarder SEK per år2.

 

Mer än 110 000 svenskar lider av demens och denna siffra förväntas öka dramatiskt när den förväntade livslängden blir allt längre. Med högre ålder ökar risken markant för utveckling av olika neurodegenerativa sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom.

 

Även om den allmänna uppfattningen om dessa neurologiska sjukdomar är att de mest drabbar äldre så påverkar hjärnrelaterade sjukdomar alla ålderskategorier. Enligt Hjärnfonden blir ett av tio barn som föds i Sverige diagnostiserad med någon hjärnsjukdom (autism, dyslexi eller ADHD) och andelen 16-24-åringar som lider av psykiska sjukdomar har tredubblats de senaste tjugo åren. Förstämningssyndrom är vanliga i Sverige och en av fyra svenskar kommer någon gång i livet drabbas av en depression som kräver behandling. 40% av alla sjukskrivningar beror på depression eller ångest. Hjärnfondens senaste rapport visar att 1,2 miljoner svenskar lider av ångest varje år vilket kostar samhället 14,8 miljarder SEK3. Stroke är en annan stor börda för samhället (12,4 miljarder SEK per år); var 17:e minut drabbas en svensk av stroke3.

 

Med dessa dramatiska kostnader relaterade till sjukdomar i hjärnan är det absolut nödvändigt att hjälpa människor att bättre förstå hjärnan, hur den fungerar och vad som kan gå fel. Att förse allmänheten med kunskap som ger kontroll över den egna hälsan samt minskar riskerna för hjärnsjukdomar. Detta leder till ökad livskvalitet för individen och på lång sikt en minskning av den börda som hjärnsjukdomar orsakar samhället.

 

Referenser

1. HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2013 - Sveriges Officiella Statistik

2. Hjärnfonden “Hjärnrapporten 2014”

3. VA Report 2011:2

FÖLJA OSS

Facebook: Hjärnfestivalen / Vetenskap i Samhället

Instagram: hjarnfestivalen

 

Grafisk designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved