Vetenskap i Samhället anordnar Hjärnfestivalen, vilken kommer att pågå från och med den 10e till och den 18e mars 2018. Hjärnfestivalen är till för ung som gammal och kommer att synas och märkas överallt i centrala Stockholm. Festivalen består av:

 

  • föredrag
  • kortare presentationer
  • interaktiva workshops
  • frågesporter och lekar
  • utställningar
  • filmvisningar
  • diskussions-kaféer

 

Hela festivalen utgörs av ett samarbete med forskare från de största forskningsinstitutionerna i Stockholm. Under Hjärnfestivalen kommer hjärnan att presenteras utifrån flera olika vinklar: grundforskning, konst, musik, dans, ekonomi, politik med mera.

 

Programmet för eventet kommer att delas i två delar:

-Ett program öppet för alla med ovan nämnda aktiviteter på olika ställen i Stockholm.

-Ett program särskilt anpassat för skolor som innefattar biblioteks-projekt (startar en månad före huvud-eventet), besök på laboratorier med praktiska experiment, diskussioner och interaktioner mellan forskare och elever. Det kommer även att finnas särskilda aktiviteter för lärare (workshops och föreläsningar som fokuserar på inlärningsprocesser, hjärnans utveckling, förändringar i hjärnan under tonåren, inlärnings- och koncentrations-svårigheter med mera).

 

ALLMÄNT PROGRAM

 

Föredrag och presentationer, workshops, dans och konserter kombinerat med dialog mellan forskare och konstnärer av olika slag samt cafe-diskussioner är några av inslagen som Du kan vara del av.

SKOLPROGRAM

 

Ett speciellt program för skolor med diskussioner med forskare, besök på laboratorium och ett särskilt så kallat biblioteksprojekt ingår i programmet för skolor.

FÖLJA OSS

Facebook: Hjärnfestivalen / Vetenskap i Samhället

Instagram: hjarnfestivalen

 

Grafisk designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved