Kommande Händelser

Hjärncafét

 

Hjärnan och kultur, kostnadsfri

 

Aktuell hjärnforskning på olika tema. Föreläsning och diskussion med forskarna

 

Datum: 2018-09-05

Tid: 18:00 - 19:00

Stadsbiblioteket

 

Mår vi bättre av musik, litteratur och annan kultur? Kan vi påvisa det i hjärnforskningen?

 

Gunnar Bjursell är professor emeritus, och har tidigare forskat kring geners betydelse för folksjukdomar. Under de senaste åtta åren har han engagerat sig för det framväxande forskningsfältet kring kultur, hjärna och hälsa, och har tidigare koordinerat satsningen ”Kultur och hälsa” vid Göteborgs Universitet. Sedan några år driver han nu Cultural Brain Initiative vid KI.

 

Boka plats https://biblioteket.stockholm.se/kalender/hjärncafét

 

 

HJÄRNFESTIVALEN 2018

Brain Awareness Week (BAW) är en global kampanj med syftet att öka allmänhetens

medvetenhet om hjärnforskning och de forskningsframsteg som görs.

 

I mars 2018 anordnas BAW för andra gången i Sverige, under namnet

Hjärnfestivalen. Festivalen arrangeras av föreningen Vetenskap i Samhället

som drivs av forskare från Karolinska Institutet.

 

Festivalen kommer att äga rum på ett antal olika platser i centrala Stockholm.

 

Festivalen är gratis och öppen för besökare i alla åldrar och kommer att bland

annat bestå av:

 

• Presentationer

• Paneldebatt

• Frågesporter och lekar

• Utställningar

• Filmvisningar

• Diskussions-kaféer

 

Under festivalen kommer hjärnan att presenteras från flera olika vinklar – så som forskning, konst, musik, ekonomi, patient och anhörig-perspektiv, med mera.

Program www.hjarnfestivalen.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till våra medhjälpare vill vi rikta ett stor tack :)

 

HJÄRNFESTIVALEN 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmet för eventet kommer att delas i två delar:

-Ett program öppet för alla med ovan nämnda aktiviteter på olika ställen i Stockholm.

-Ett program särskilt anpassat för skolor som innefattar biblioteks-projekt (startar en månad före huvud-eventet), besök på laboratorier med praktiska experiment, diskussioner och interaktioner mellan forskare och elever. Det kommer även att finnas särskilda aktiviteter för lärare (workshops och föreläsningar som fokuserar på inlärningsprocesser, hjärnans utveckling, förändringar i hjärnan under tonåren, inlärnings- och koncentrations-svårigheter med mera).

Tack till partnerna för deras stöd och finansiering, till volontärerna för att få det att ske och till de fotografer som delade sina bilder från festivalen med oss (Nia Seblova, Milind Nigam, Teresa Fernández Zafra, Anaïs Louzolo, Michalina Lewicka-Yammine)

ALLMÄNT PROGRAM

 

Förmedling av forskningsrön och en dialog med allmänheten om den forskning som bedrivs är en mycket viktig aktivitet.

 

Som ett bidrag till detta kommer Hjärnfestivalen att vara en festival där allmänheten kommer att erbjudas en mängd olika sätt.

Både att få interagera med forskare som att få nya forskarrön presenterade i from av allt från föredrag till workshops och kafé-diskussioner.

 

SKOLPROGRAM

 

Experimentera med de 5 sinnena och hjärnans funktioner i Vetenskapens Hus.

I våra laborationer är skolklasser välkomna att ta del av guidade praktiska aktiviteter.

De olika aktiviteterna varar i ca 2 timmar och är indelade i fem stationer som är ämnade att utforska: syn, känsel, smak och lukt, hörsel, och multi-sensorisk integration.

Dessa praktiska aktiviteter riktar sig till studenter på högstadiet och / eller på gymnasiet.

 

FÖLJA OSS

Facebook: Hjärnfestivalen / Vetenskap i Samhället

Instagram: hjarnfestivalen

 

Grafisk designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved