Allmänt program Hjärnfestivalen
Overview

Vetenskap i Samhället ser förmedling av forskarrön och en dialog med allmänheten om den forskning som bedrivs, som en mycket viktig aktivitet. Att forskarna kommunicerar vetenskap och nya forskningsrön till en bred publik ses numer som en mycket viktig aktivitet av de stora bidragsgivarna till forskning, inklusive inom EU. I Sverige har de stora universiteten fått ett alltmer påtagligt krav att förmedla sin forskning till allmänheten, något som ännu inte är till fullo infriat.

 

Som ett bidrag till detta kommer ViS att anordna Hjärnfestivalen, där allmänheten kommer att erbjudas en mängd sätt att både få interagera med forskare som att få nya forskarrön presenterade i from av allt från föredrag till workshops och kafé-diskussioner.

 

I Sverige finns det ett stort engagemang för forskning och vetenskap, hela 70% av befolkningen är intresserade av och tycker det är viktigt att känna till nya vetenskapliga framsteg1. Samtidigt tycker enbart 23% av befolkningen att forskare lägger ner tillräckligt med energi på att informera allmänheten om forskningen och de framsteg som görs1. Något som anses mer oroväckande är den utbredda misstron mot forskare som en stor andel av befolkningen (66%) har. Misstron bygger på att människor inte känner att de kan lita på att forskare säger sanningen i kontroversiella vetenskapliga och teknologiska dispyter då forskare finansieras allt mer av industrin, vilket kan skapa intressekonflikter1.

Samtidigt har antalet människor som tror att forskning och vetenskap kan leda till ett hälsosammare liv sjunkit under en femårsperiod, från 83% 2005 till 69% 2010.

Misstro och missuppfattningar som dessa ökar när forskning och vetenskap inte är väl förankrade hos allmänheten. Om uppfattningen och kunskapen kring forskning och vetenskap sjunker bland allmänheten minskar också chanserna för forskarna att få det stöd de behöver för att kunna fortsätta sitt arbete, vilket i förlängningen även påverkar industrin. Viktiga vetenskapliga beslut bör därför inte fattas av enbart forskarna och staten, utan även av den breda allmänheten. Därför är det avgörande att forskare och industrin får tillbaka förtroendet från samhället samt att den ömsesidiga förståelsen mellan vetenskap och allmänhet ökar.

Referens

1. Eurobarometer Science and Technology Report Fieldwork 2010

 

FÖLJA OSS

Facebook: Hjärnfestivalen / Vetenskap i Samhället

Instagram: hjarnfestivalen

 

Grafisk designer (ViS Logo):

Emmelie Golabiewski

Copyright © All Rights Reserved